11.02.2010

Dr Doonica Moore hos Dr Oz


Dette er et intervju av WPIs
( The Wittemore Peterson Institute for Neuro-Immune Disease)
- nye talsmann Dr Doonica Moore.
Hun intervjues av Dr Oz, på hans show.


post signature

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar